Nákupná galéria:
Mon - Sun: 9:00 - 21:00
Hypermarket:
Mon - Sun: 8:00 - 21:00

Find us

Obchodné centrum Dubeň sa nachádza v širšom okolí centra mesta Žiliny na ulici Vysokoškolákov 52 – SMER SÍDLISKO VLČINCE. V okolí Obchodného centra sa nachádza Športová hala na Bôriku, krytá mestská plaváreň a OBI. Príjazd autom je z ulice Vysokoškolákov. Parkovanie je bezplatné.

Visit us

Vysokoškolákov 52, Žilina, Slovakia

Opening hours:

Nákupná galéria:
Mon - Sun: 9:00 - 21:00
Hypermarket:
Mon - Sun: 8:00 - 21:00

Contact

Adresa: Vysokoškolákov 52
010 08 Žilina
Tel: +421 41 500 11 30
e-mail: info@ocduben.sk

Center manager

Ing. Jaroslav Budaj
tel.: +421 41 500 11 30
jbudaj@aere.com

Technical manager

Peter Bednár
tel.: +421 41 500 11 30
pbednar@aere.com

Marketing coordinator

Mgr. Miroslava Kováčová
tel.: +421 41 500 11 30
mkovacova@aere.com

administratíva

Vlasta Výrosteková
tel.: +421 41 500 11 30
vvyrostekova@aere.com

bezpečnostná služba

CI-servis a. s.
tel.: +421 41 500 11 31

Vlastník obchodného centra Atrium Dubeň

Manhattan Development SK, s.r.o.
So sídlom: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
Poštová adresa: Vysokoškolákov 52, 010 08 Žilina
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
odd. Sro, vl.č. 42496/V
IČO: 35 817 861
IČ DPH: SK 2021587920

Manažérska a správcovská spoločnosť nákupnej galérie a
kancelárskych priestorov obchodného centra Atrium Dubeň:

Atrium Slovakia Real Estate Management s.r.o.
So sídlom: Moldavská cesta 32, 040 11 Košice
IČO: 36 356 00
DIČ: 2022181480
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
odd. Sro, vl.č. 40394/B
tel: + 421 2 205 123 51

Contact us!

Call, write or email or us.

info@ocduben.sk
+421 41 500 11 30